Webdesign


Webdesign - tvorba internetových prezentací

Kvalitní internetová prezentace je základním krokem k úspěšné propagaci firmy na Internetu a zároveň je i nedílnou součástí firemního image. Její hodnota spočívá ve splnění několika podmínek: grafické a kódové zpracování, hodnotný a pravidelně aktualizovaný obsahu a v intuitivní navigaci. Novodobý webdesign se již neobejde ani bez SEO (optimalizace pro vyhledávače). Naší úlohou při tvorbě internetových (intranetových) prezentací a aplikací je aplikování získaných zkušeností tak, aby vedly k vytvoření úspěšné prezentace na Internetu.

Webdesign - úroveň grafického zpracování

Webdesign, to je také grafické zpracování internetové prezentace. Grafické zpracování je nedílnou součástí internetových stránek, protože působí na podvědomí každého návštěvníka prezentace. Vzhled musí plně respektovat stávající firemní kulturu (corporate identity) společnosti nebo zadavatele a musí být v souladu s firemními materiály. Projekt, který má zdárně plnit svou funkci musí být přizpůsoben pro cílovou skupinu návštěvníků prezentace.

Webdesign - validní kód stránek

Moderní webdesign současnosti, to je také trend tvorby internetových prezentací dle schválených standardů. Webdesign, to je také validní kód (X)HTML (kód bez syntaktických chyb). Je to jeden z předpokladů splnění doporučení a ostatních standardů vydaných konsorciem W3C (World Wide Web Consortium).

Webdesign - přístupnost prezentace

Webdesign, to je také přístupnost internetových stránek pro široký okruh návštěvníků. Návštěvníci Vašich internetových stránek používají k prohlížení internetu různé prohlížeče (browsery) a různá zařízení. Mnozí z návštěvníků Vašich stránek mohou mít handicap, který jim ztěžuje surfování po internetu. Tvorba internetových stránek, to je respektování všech návštěvníků, kteří mohou Vaše stránky navštívit. S námi se Vám nestane, že byste ztratili návštěvníka proto, že nebude schopen Vaše stránky přečíst.

Webdesign - profesionální prezentace

Pakliže chcete z Vašich www stránek vytěžit opravdu maximum, nejde o záležitost za pár set korun. Profesionální webdesign je v mnoha ohledech spíše marketingová záležitost. Jeho úkolem je ušetřit práci a maximalizovat zisk. A prostým výpočtem si můžete ověřit, že profesionální www stránky se Vám vyplatí. Přemýšlejte. Kolik by Vás stálo získání nových zákazníků jiným způsobem? Kolik stojí tisk katalogů, ceníků a propagačních letáků? Jaké jsou náklady na komunikaci se zákazníky? Ve velkých firmách tyto částky představují milióny. S cenou za webdesign se těmto cifrám nepřiblížíme ani zdaleka.